Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Larssjön, 659343 145473 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 0,70 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 903
Kommentar: