Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörttjärnen, 664371 143574 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4515
Kommentar: