Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 27,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 34830
Kommentar: