Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lövsjön, 664657 143346 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 18900
Kommentar: