Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Vartjärnen, 665056 143575 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4515
Kommentar: