Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön, 653852 148522 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 18060
Kommentar: