Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 656564 143266 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4836
Kommentar: