Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Östersjön, 664532 142225 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10156
Kommentar: