Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mörkestjärn, 656284 142572 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22568
Kommentar: