Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 9845
Kommentar: