Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 662302 145120 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 17732
Kommentar: