Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mellratjärnen, 662701 145034 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5642
Kommentar: