Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Lysingen, 657302 143109 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 16,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 32240
Kommentar: