Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skiren, 652228 143621 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 28210
Kommentar: