Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Leken, 657224 144245 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 13,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 11635
Kommentar: