Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mell-Ämten, 657144 143399 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14669
Kommentar: