Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ormtjärn, 659756 143234 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11284
Kommentar: