Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sjölundasjön, 653993 147229 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7899
Kommentar: