Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fräkentjärn1, 1863flosjö08vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 0,70 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1075
Kommentar: