Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LLången1, 1863flosjö04vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4442
Kommentar: