Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj3, 1883Övartj3vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1481
Kommentar: