Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Knäppabäcken9, 1884knäppab9vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 9,80 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11989
Kommentar: