Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärnsbäcken10, 1864mörttjb10vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 0,70 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 857
Kommentar: