Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärnsbäcken14, 1864mörttjb14vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,80 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3425
Kommentar: