Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången6, 1860Lången6vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8564
Kommentar: