Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången7, 1860Lången7vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1713
Kommentar: