Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 24285
Kommentar: