Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 15750
Kommentar: