Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2030
Kommentar: