Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BASTSJÖN, 627391149575 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 8250
Kommentar: