Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TÖRN, 627100148506 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 80,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 132000
Kommentar: