Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 23100
Kommentar: