Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ALSBOGÖL, 628637148699 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 3500
Kommentar: