Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3594
Kommentar: