Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1521
Kommentar: