Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Siggasjön, 101030 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9552
Kommentar: