Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kyllesjön, 098190 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 38800
Kommentar: