Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Portgölen, 098744 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3104
Kommentar: