Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Bolsjön, 101036 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15920
Kommentar: