Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ösjön, 101070 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 28656
Kommentar: