Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddegölen, 098452 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4728
Kommentar: