Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Uttersjön, 101061 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1782
Kommentar: