Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 53040
Kommentar: