Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 32470
Kommentar: