Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Härasjön, ly051 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: