Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: St Gunnersgölen, ly045 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: