Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Göksjön, våtmark, öster, ly015 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: