Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MELLUMVATTNET, 1286 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: