Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TOVETJÄRNSVATTNET, 1152 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: