Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: